NAZIV PROJEKTA: PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

kratek opis: Namen projekta je sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje v okviru ukrepa podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023. Naša šola je 1 od 20 sodelujočih osnovnih šol.

Sodelujoči: 
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Center RS za poklicno izobraževanje
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Andragoški center Slovenije
Zavod RS za šolstvo

Zaključek projekta: 20. 11. 2023