Mobilnost v Španiji

7 učencev in 5 strokovnih delavk OŠ Cvetka Golarja Ljutomer se je med 22. in 28. oktobrom udeležilo zaključne mobilnosti Erasmusovega projekta »GOgreen – so can I«.

Krovni del mobilnosti je potekal v Calatayudu, kjer so v skladu s cilji projekta dejavnosti posvetili predvsem izmenjavi zelenih, trajnostnih pedagoških praks, spoznavali pa so tudi specializirane didaktične pripomočke, programsko opremo ter podobnosti in razlike vzgojno izobraževalnih ter zaposlitvenih sistemov obeh držav. Popoldneve so posvetili spoznavanju izjemnih naravnih in kulturnih znamenitosti Calatayuda, zaključni del mobilnosti pa izpeljali v Madridu, tretjem največjem mestu Evropske unije. Učenci so se pogumno vključevali v raznolike dejavnosti šole gostiteljice ter se ob tem res izkazali s svojo prilagodljivostjo, odprtim odnosom, vedoželjnostjo in prijaznostjo.

Kaj jih je najbolj navdušilo, pove zapis, ki so ga skupaj z učiteljico zapisali po zaključku mobilnosti:

»Najbolj nam je ostal v spominu polet z letalom. Posebej zanimiv je bil vzlet. Posebna je bila tudi vožnja s hitrim vlakom, s katerim smo drveli 311 km/h. Čeprav je vlak imel okna, zaradi hitrosti nismo videli okolice. Zanimiva je bila tudi vožnja z vlakom pod zemljo. Vse to smo doživeli prvič. Gostitelji na španski šoli so bili zelo prijazni. Ves čas so nas vabili, da se jim pridružimo pri različnih igrah ali delavnicah. Čeprav nismo govorili istega jezika, smo se sporazumeli in se skupaj igrali ter družili. Ogledali smo si njihovo šolo in šolski vrt. Presenetilo nas je, da nimajo telovadnice in jedilnice. Pomagali smo jim pri sajenju tulipanov in narcis na njihovem vrtu. V popoldanskem času smo si ogledali muzej in areno, kjer so nekoč potekale bikoborbe. Madrid je zelo lep, a tam ne bi živeli, ker je preveliko in preveč ljudi. Presenečeni smo bili nad visokimi stolpnicami in zanimivimi avtomobili. Tudi hrana je drugačna, kot smo je vajeni doma, a tudi zelo dobra. Zelo smo veseli, da smo dobili priložnost za potovanje v Španijo. Izkusili smo veliko novih stvari, doživeli mnogo lepega in se veliko novega naučili. Če bi imeli še kdaj priložnost za podobno potovanje, bi se ga z veseljem udeležili


Oktobrska mobilnost v Srbiji

V mesecu oktobru, med 1. in 6. 10. 2023, se je pet strokovnih delavcev OŠ Cvetka Golarja Ljutomer udeležilo v okviru Erasmusovega projekta ‘Gogreen – so can I’ mobilnega strokovnega obiska v Srbiji.

Obiskali smo OŠ Sava Jovanovič Sirogojno v Zemunu, šolo s prilagojenim programom. V dopoldanskem času smo se vključili v pouk ter obiskali predšolsko skupino vrtca. Zaradi poznavanja njihovega jezika smo se učitelji vključevali z učenci tudi v pouk in sodelovali pri vseh aktivnostih. Z učitelji gostujoče šole smo si izmenjali izkušnje na področju sistemskih ureditev izobraževanja, dokumentacije, izmenjave idej za ureditev prostorov, prilagojenih za obravnave otrok s posebnimi potrebami in razvojnimi primanjkljaji.

Izmenjava idej in dobre poučevalne prakse se je zaključila zadnji dan z obiskom logopedskega centra Korak po korak 2 v Pančevu, kjer smo se seznanili z vrhunsko mednarodno tehnologijo s področja podporne komunikacije.

Naši gostitelji so bili zelo gostoljubni, pozorni, prijazni in ustrežljivi. Vsak dan smo sledili skrbno načrtovanemu urniku. Spremljali so nas tako v dopoldanskem času kot tudi v popoldanskem času, ko smo obiskovali zgodovinske in izobraževalne institucije v Beogradu. Ogledali smo si pravoslavno katedralo ‘Hram Sv. Save’, etnografski muzej, muzej Nikole Tesle, trdnjavo Kalemegdan, boemsko ulico ‘Skadarlijo’ in občino Zemun, kjer smo bili nastanjeni.

V okviru mobilnega strokovnega obiska smo izmenjali veliko kvalitetnih izkušenj ter stkali nova prijateljstva, hkrati pa preživeli veliko lepih trenutkov polnih smeha, prežetih s slovenskim in srbskim humorjem.


Erasmus+ mobilnost učiteljic na Portugalskem

V okviru projekta Erasmus+ se je pet strokovnih sodelavk v mesecu maju podalo na raziskovanje šolskega sistema, načina življenja, narave in kulinarike Portugalske. V tuji državi so jih toplo sprejeli učitelji in učenci Agrupamento de Escolas Leal da Câmara v kraju Rio de Mouro.

V enem tednu so nam gostitelji predstavili šolski sistem Portugalske, ogledale smo si prostore in način dela šol ter prisostvovale pri pouku. Še posebej smo bile pozorne na vključevanja otrok s posebnimi potrebami, načine in oblike dela ter prilagojenost okolja. Preizkusile smo se v tehniki oblikovanja stekla, ki se imenuje fusing. Preizkusile smo različne pripomočke za pomoč in podporo pri učenju za učence z najrazličnejšimi primanjkljaji. Ogledale smo si vaje šolske glasbene in dramske skupine. Učenci so nas povabili k uri karateja, kjer smo se učiteljice naučile tehnik mišljenja borcev. Prav tako smo prisostvovale pri urah angleščine in matematike na temo 3-R (reuse, reduce, recycle), ki so se odlično povezale s ciljem našega projekta: GoGreen – So can I. Videle smo odličen prikaz medvrstniške pomoči in inkluzije učencev s posebnimi potrebami pri urah kemije in fizike. Udeležile smo se tudi večerje, organizirane s strani staršev otrok, ki so obiskali našo šolo. Poizskusile smo številne dobrote in jedi, ki so jih pripravile družine učencev. Naša koordinatorica Suzana je otrokom razdelila certifikate, s katerimi lahko sedaj dokazujejo, da so bili na izmenjavi pri nas v Sloveniji.

Popoldne so nam gostujoče učiteljice razkazale številne kulturne in naravne znamenitosti v okrožju Sintre. Ogledale smo si veličasten Pena Palace, zelen in razgiban park Quinta da Regaleira, Lizbono, ki je glavno mesto Portugalske in najzahodnejšo točko celinske Evrope – Cabo da Roca.

Na mobilnosti smo učiteljice pridobile veliko novih znanj in izkušenj. Premagale smo strah pred rabo tujega jezika ter znanje angleščine še izpopolnile. Naučile smo se nekaj portugalskih besed in povedi. Dopolnile in izpopolnile smo naše strokovno znanje ter okrepile svoje komunikacijske veščine. Vzpostavile smo nove prijateljske vezi, spoznale številne nove okuse, ki prevladujejo v hrani in naredile ogromno fotografij krajev ter znamenitosti, ki smo jih obiskale. Vonj cimeta in morske hrane nas bo vedno spominjal na našo plemiško destinacijo – Sintro.


Prva Erasmusova mobilnost učiteljev

V okviru mednarodnega projekta Erasmus je po gostovanju na Hrvaškem sledila mobilnost učiteljev, ki je potekala na otoku Gran Canaria, Španija. Medse so nas prijazno sprejeli učitelji in učenci Osnovne šole C. E. I. P. San Isidro. Glavni cilj mobilnosti je bil spoznati delo in organizacijo šole gostiteljice ter ga primerjati z domačim šolskim sistemom.  Ob prihodu na šolo nam je bila najprej predstavljeno delo šole, njeni prostori, zaposleni in organizacija dela. Naslednje dni smo se udeleževale pouka ter različnih dejavnosti. Sproti smo primerjale vzgojno izobraževalna sistema obeh držav. Vsi zaposleni so bili zelo prijazni in odgovarjali na naša vprašanja, ki jih ni bilo malo. Še posebej smo bile pozorne na oblike vključevanja in podpore otrokom s posebnimi potrebami. V času naše mobilnosti smo krepile tudi jezikovne kompetence, saj smo se sporazumevali v angleškem jeziku, naučile pa smo se tudi nekaj španskih besed. Naša nova najljubša beseda je tako postala »chicos«, kar v prevodu pomeni otroci.

Mobilnost učiteljev v projektu Erasmus pa je namenjena tudi spoznavanju kulture in zgodovine kraja, v katerem učitelji gostujejo. V prostem času smo učiteljice raziskovale okolico kraja v katerem smo bile nastanjene. Še posebej nas je pritegnila zgodovina otoka. Domorodci, znani kot Guanches, so bili pozabljeni s strani Evrope ter živeli na otoku do 14. stoletja kot v prazgodovini. Bivališča so bila večinoma v jamah, orodje in orožje pa preprosto in nezahtevno.

Učiteljice smo se iz prve mobilnosti učiteljev vrnile polne novih izkušenj, spoznanj ter pričakovanih in nepričakovanih doživetij. Okrepile smo svoja strokovna znanja, jezikovne kompetence, prevetrile naše misli, pridobile nove recepte, avtomobilske izkušnje, nekaj smejalnih gubic ter stkale nove prijateljske vezi.


Naša prva mobilnost z Erasmus+ KA 122sch

V mednarodne vode učenosti smo se podali učenci in učitelji OŠ Cvetka Golarja Ljutomer.

Od 24. 1. 2023 do 27. 1. 2023 je v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ KA122sch z naslovom GOgreen-to zmorem tudi jaz potekalo učno gostovanje na Hrvaškem, v Čakovcu na I. osnovna škola Čakovec in njeni podružnični šoli Krištanovac.

Učenci so se s povezovanjem znanja iz ekologije,  trajnostnega razvoja,  narave, ročnih spretnosti, tujega jezika, družili in ustvarili posebno vez med učenci Krištanovca in nami.

V Čakovcu smo poleg dnevnih delovnih srečanj spoznali tudi zaklade Medžimurja, zgodovino mesta in njegove značilnosti. Spoznali smo zgodovino lectarja in se tudi sami poskusili v okraševanju le tega. Ogledali smo si tudi mesto Varaždin, obiskali zelo zanimiv muzej žuželk in znan muzej Angelov.

Gostovanja na Hrvaškem se je udeležilo 10 učencev OŠ Cvetka Golarja Ljutomer. Bogate izkušnje, na novo usvojene besede in še marsikaj drugega smo 9. 2. 2023 predstavili našim učencem in učiteljem na šoli.

Erasmus tim GOgreen-zmorem tudi jaz

Erasmusove novice – Čakovske novice (24. 1. 2023 – 27. 1. 2023)

PREDSTAVITEV GOgreen – so can I (zmorem tudi jaz)