Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (ASPnet).

Člani ASPnet delujemo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Naučiti se živeti skupaj!
  • Učiti se biti!

V šolskem letu 2023/24 smo sodelovali v naslednjih projektih:

V šolskem letu 2022/23 smo sodelovali v naslednjih projektih:

V šolskem letu 2021/22 smo sodelovali v naslednjih projektih: