O ŠOLI

Našo šolo težko opišemo na kratko, a če povzamemo, smo najbolj ponosni, da:

  • na njej vlada prijetno, toplo vzdušje, kjer je vsak posameznik cenjen prav takšen, kot je,
  • je naša šola umeščena v čudovito zeleno okolje, kjer imamo svoj permakulturni vrt (vpeljali smo trajnostni razvoj), čudovita igrala, prilagojena tudi za večje otroke, tobogan na hribčku, taktilno pot in učilnico na prostem,
  • se preko dejavnosti ogromno povezujemo z učenci rednih osnovnih šol in celo dijaki gimnazije, učencem pa omogočamo tudi prehajanje med programi (naši učenci npr. obiskujejo interesno dejavnost na matični šoli),
  • sodelujemo in žanjemo pohvale na inovacijskih in drugih projektih, v različnih strokovnih skupinah pogosto sodelujemo z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo,
  • naši učenci šolskega programa na NPZ dosegajo rezultate nad državnim povprečjem, pozneje pa večina zelo uspešno zaključi nižje poklicno izobraževanje (2 leti) in šolanje nadaljuje še v srednjem poklicnem izobraževanju (3 leta),
  • nudimo podporo staršem in družini, organiziramo delavnice, predavanja, druženja, v šolski prostor vnašamo koncept kvalitete življenja,
  • za vse učence je urejeno jutranje varstvo in  podaljšano bivanje, ponujamo pa tudi številne interesne dejavnosti: pevski zbor, likovne  ustvarjalnice, vrtnarski krožek, fotografsko-računalniški krožek, plesni in dramsko-lutkovni krožek, smo taborniki, izvajamo logopedske urice,
  • podpiramo ustanovitev in delovanje zaposlitvenega centra, kjer se bodo po zaključku šolanja lahko zaposlovali tudi naši učenci.

KONTAKT

OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
Cvetka Golarja ul. 6
9240 Ljutomer
www.oscgl.si

ravnateljica: mag. Mateja Štefanec Vaupotič, prof. def.

TELEFON: 02/584 91 70