Učenci posebnega programa VIZ so v mesecu marcu obiskali varovance v Domu za starejše Ljutomer, kjer so se  družili s stanovalci, jim prebrali pravljico Povodni mož, peli pesmi ter se pogovarjali o literaturi, in sicer o lahkem branju.

Učenci so se veselili srečanja s starejšimi. Radi se predstavijo s svojimi izdelki, tokrat z branjem in izdelanim kamišibajem. Niko je varovance in zaposlene navdušil s svojim branjem pravljice, Anže pa s spremljavo risb ob kamišibaju. Ob koncu branja smo še vsi ostali, Matjaž, Maks,Tina, Jana, Nika in varuhinja Tanja, skupaj z varovanci zapeli nekaj ljudskih pesmi.

Odrasli so bili nad otroki navdušeni. Spoznali so pojem lahkega branja in kamišibaja. Zadovoljno so spremljali zgodbo o povodnem možu. Učence so na koncu pohvalili. S takšnimi dejavnostmi smo povezali medgeneracijsko branje z različnimi vidiki šolskega življenja in lokalne skupnosti, kar je prispevalo k širjenju bralne kulture.

Srečanja med učenci in starejšimi, kjer učenci berejo starejšim, so lahko zelo koristna in prijetna izkušnja za obe skupini. Takšna dejavnost ne samo da spodbuja medgeneracijsko povezovanje, ampak tudi izboljšuje bralne sposobnosti učencev ter pomaga starejšim ohranjati umsko aktivnost. Taka srečanja so prijetna za druženje in socialno interakcijo. Poleg tega lahko takšna srečanja prispevajo k razumevanju in spoštovanju med generacijami.

Učenci PPVI z mentoricama Marijo Kašić in Vido Tivadar