Bela Krajina – Semič

V petek, 30. 9. 2022 smo se trije učenci 7. razreda z mentorico udeležili nacionalnega srečanja UNESCO ASPnet v Semiču z naslovom Dediščina Bele Krajine. Več kot 300 mladih s svojimi mentorji nas je preživelo prijetno in ustvarjalno dopoldne.

V uvodu smo si ogledali kulturno prireditev Biserna ogrlica belokranjske dediščine. Po prireditvi pa smo se udeležile delavnice izdelava belokranjskih pisanic – Adlešičke pisanice.

Izdelovanje pravih belokranjskih pisanic je staro že več kot stoletje. Belokranjske pisanice so bile v preteklosti povezane z velikonočnimi šegami, danes pa so predvsem izdelek domače obrti. Prva omemba pisanice je iz leta 1832. Belokranjska pisanica je bele, rdeče in črne barve, obarvana s krep papirjem in industrijsko črno barvo za tekstil. Največkrat je izpihana, skozi luknjico pa je napeljana volnena nit, iz katere je na eni strani cofek, na drugi pa zanka za obešanje. Belokranjska pisanica je od leta 2012 vpisana v register žive kulturne dediščine Slovenije.

Čeprav smo bili začetniki, nam je poslikava šla kar dobro od rok.

Zaključek srečanja smo strnili z ogledom nastopa pevskega zbora in folklore združenih učencev in dijakov UNESCO šol.