Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

PRLEŠKA SUITA−ZBOROVSKA FOLKLORA PRLEKIJE

Evropska komisija namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

 

PRP 2014-2020

LAS Prlekija

 

 1. PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE

Z operacijo bomo izboljšali ponudbo in dostopnost do kulture, s posebnim poudarkom na marginalnih skupinah otrok s posebnimi potrebami. Rezultat operacije bo pet celovečernih koncertov ljudske glasbe, dva od njih bosta obogatena s sodelovanjem plesne folklore.

 1. OPIS AKTIVNOSTI
  • Priprava in objava natečaja za skladatelje, izdelava spletne strani, promocija na družabnih omrežjih in spletnih straneh
  • Izdaja zbirke partitur Prleška suita
  • Izvedba petih koncertov Prleška suita – Prleška pesen
  • Arhiviranje prleške kulturne zapuščine
  • Delavnica za učence s posebnim potrebami, priprava gradiva za osnovne šole

 

 1. CILJI OPERACIJE
  • Izboljšanje ponudbe in dostopnosti do kulture (pet celovečernih koncertov v različnih občinah na območju LAS Prlekija, delavnica za učence osnovne šole s posebnimi potrebami, delavnice za učitelje glasbe in učence osnovnih šol na območju LAS Prlekija)
  • Izboljšanje samopodobe prebivalcev (s promocijo kulturne zapuščine operacija prispeva k zavedanju o unikatnosti in pomembnosti glasbene ter plesne folklore in prleškega narečja)
  • Vključenost marginalnih skupin (s koncertom in delavnico za učence s posebnimi potrebami bo operacija približala kulturne dogodke marginalni skupini, ki se jih sicer redko udeležuje.

 

Povezave

Evropska komisija, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP 2014-2020: www.program-podezelja.si

Las Prlekija: http://www.las-prlekija.com