1. V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo v šolskem letu 2017/2018 zaključujemo inovacijski projekt (čeprav bomo vsebine ohranjali in nadgrajevali) “TO ZMOREM TUDI JAZ – PODAJ MI ROKO!”

S tem ohranjamo in nadgrajujemo vsebine že zaključenega projekta “To zmorem tudi jaz – živeti trajnostno”, hkrati pa v šolski prostor vpeljujemo koncept kvalitete življenja.

Nosilka projekta: Darja K. Auer, prof. ped., ravnateljica

Vodja projekta: mag. Mateja Štefanec, prof. def.

 

2. Projekt »Eko nahrbtnik – zelena žabica« se bo izvajal v povezavi z vrtcem Stročja vas, koordinatorica za našo šolo je Alenka Tancoš, prof. def.


 

V šolskem letu 2015/2016 smo zaključili inovacijski projekt – “TO ZMOREM TUDI JAZ – ŽIVETI TRAJNOSTNO“.

Nosilka projekta: Darja K. Auer, prof. ped., ravnateljica

Vodja projekta: Vida Klun, univ. dipl. psih.

Člani projektne skupine: Alenka H. Tancoš, Mateja Štefanec, Marjetka vidovič, Maja Rajh, Marina Gracin, Srečko Štuhec, Metka Sobočan Sarjaš, Robi Stajnko, Brigita Čeh, Natalija Šparakl, Nelica Petek.

Cilj projekta: uresničevanje načel vseživljenjskega učenja ter implementacija vsebin trajnostnega razvoja v program vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

Z izvedbo projekta smo dosegli najvišjo raven razvoja novosti: utemeljitev 5. ravni

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ V ŠOLSKEM LETU 2015-2016