Šolski zvonec OŠPP

varstvo vozačev 6.30 – 7.30

  1. ura 7.30-8.15
  2. ura 8.20-9.05

malica   9.05-9.30

  1. ura 9.30-10.15
  2. ura 10.20-11.05
  3. ura 11.10-11.55
  4. ura 12.00-12.45
  5. ura 12.50-13.35

kosilo 13.35-14.00

8. ura 13.35-14.25