Semenka

V sklopu projekta Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2022 smo v naši šoli ob podpori Društva Rast, prostovoljk Zelemenjave in Zadružne trgovine Prlekija, organizirali slavnostno otvoritev »Semenke« ob strokovnem predavanju ing. agronomije ge. Miše Pušenjak.

Osnovna šola Cvetka Golarja je se nahaja  v čudovitem,  zelenem okolju, kjer imamo svoj permakulturni vrt (vpeljali smo trajnostni razvoj), hribček z zelišči, učni travnik ter učilnico na prostem. V tem okolju preživimo veliko časa. Doživljamo in opazujemo ga v vseh letnih časih ter se ga učimo ohranjati, urejati in negovati. V mesecu maju smo se želeli še podrobno poučiti o  rasti in razvoju rastlin. Predavala je ga. Miša Pušenjak.  Poudarila je pomen naravnega vzgajanja rastlin (brez fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil), upoštevanje opraševanja in medsebojnega križanja rastlin ter shranjevanje zdravih in močnih semen. Za popestritev so poskrbeli učenci Cvetko Benda. Sledila je svečana otvoritev »Semenke«.

Semenka je škatla s predalčki, v katerih so semena domačih, tradicionalnih sort zelenjave in okrasnih rastlin. Njeno poslanstvo je  v ozaveščanju in ohranjanju domačih avtohtonih  sort ter opozarjanje na pomen samooskrbe. Nahajala se bo v zadružni trgovini Prlekije.

V viziji naše šole je zapisano, da gradimo na celostnem pristopu z upoštevanjem smernic trajnostnega razvoja ter se ob tem trudimo ustvarjati pogoje za čim večjo kvaliteto življenja vseh učencev; prizadevamo si razvijati kompetence učencev za kakovostno vključevanje v življenje in delo tudi po zaključku šolanja. Zato izbiramo vsebine, oblike in metode dela tako, da spodbujajo kar največjo samostojnost in odgovornost učencev, ob šoli oblikujemo permakulturne vrtove ter s tem oblikujemo temelje za razvoj fine in grobe motorike, delovnih spretnosti, samooskrbnih znanj, poklicnih interesov ter vrednot trajnostnega razvoja, v učni proces vključujemo elemente doživljajske in gozdne pedagogike ter drugo.

Zapisala Mojca Vizjak Horvat, prof. gla

Slika1: Predavanje ge. Miše Pušenjak

Slika 2: Cvetko Bend (Mentorici Marija Kašić in Mojca Vizjak Horvat)

Slika 3: Semenka

 

Slika 4: Zloženka »Semenke«