Varno na kolesu je namenjen učenkam in učencem osnovnih šol. Sodelujejo lahko vsi učenci, ki se pripravljajo na kolesarske izpite (predvidoma 4. in/ali 5. razred) in vsi ostali učenci od 1. do 9. razreda.  Z nalogami v okviru razpisa želimo šole spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa in varni udeležbi v prometu.

 

V sklopu projekta smo vključeni v aktivnosti za učence, ki opravljajo kolesarski izpit z naslovom POSTAJAM KOLESAR. Vključeni so učenci 5. razreda.

V sklopu projekta bomo izvedli štiri aktivnosti:

o   1 aktivnost s tematskega sklopa »Priložnosti za varno kolesarjenje v mojem kraju«.

o   1 aktivnost s tematskega sklopa »Najpogostejši prekrški kolesarjev«.

o   1 aktivnost tematskega sklopa »Trajnostna mobilnost«.

o   1 aktivnost , ki vključuje medgeneracijsko povezovanje oziroma povezovanje z lokalno skupnostjo.

Naše aktivnosti:

  1. Športni dan – kolesarjenje na zanimiv način

V okviru projekta smo v četrtek 20. 10. 2022  izvedli športni dan – kolesarjenje na zanimiv način. Cilj športnega dne je bil prestaviti učencem kolo – sodobno in trajnostno sredstvo prevoza, na nekoliko drugačen način.

Tako sem pripravil različne dejavnosti na kolesih in skirojih. Ker imamo srečo in imamo v bližini šole pumptrack, je bila ena dejavnost izvedena na njem. Na košarkarskem igrišču sem pripravil poligon, na katerem so lahko učenci vadili spretnostne dejavnosti vožnje s kolesom ali skirojem. V skate parku pa je bil izdelan prometni poligon, na katerem je bila izdelana simulacija vožnje s kolesom ali skirojem v prometu – cesta s prometnimi znaki in označenimi potmi na katerih so učenci preizkusili svoje znanje v prepoznavanju in poznavanju znakov ter drugih prometnih pravil. Posebno zanimanje otrok je predstavljal tricikel, s katerim so se preizkusili v vožnji po asfaltiranem nogometnem igrišču.

Pred samim izvedbenim delom športnega dne smo preverili brezhibnost šolskih koles, napolnili prazne zračnice in popravili, kaj je bilo za popraviti. Tudi učenci, ki so v šolo pripeljali svoja kolesa, so imeli za nalogo preveriti ali so kolesa brezhibna. Vsi učenci so bili opremljeni s kolesarsko čelado, ki so si jih sami ali pa s pomočjo učitelja pravilno namestili.

Pred samo vožnjo, sem jim podal navodila, jim razložil pravila, ki jih morajo upoštevati in opisal dejavnosti ki smo jih ta dan izvedli. Tako sem jim predstavil spretnostni poligon, prometni poligon, pravila pumptracka pa so bila zapisana na tabli in jih je učenec glasno prebral. Kasneje so jim služila kot opora oz. pomoč pri varnostni vožnji na pumptracku.

Vsi učenci so se lahko preizkusili tako v vožnji s kolesi, kot tudi v vožnji s skiroji (po določenem času so si prevozna sredstva menjali).

Zelo velik poudarek je bil na varnosti. Učitelji spremljevalci so bili zadolženi za posamezno dejavnost in so učence sproti opozarjali na razdaljo na pumptracku, nošenje čelade in prilagojeno hitrost vožnje.

Športni dan je minil v sproščenem vzdušju. Učenci so se naučili veliko novega in se preizkusili v različnih spretnostih. Vodilo športnega dne je bila zabava, kar pa smo tudi dosegli in verjamem, da smo večini učencev približali uporabo kolesa ali skiroja tudi v prostem času.

  1. Izdelava stripa Frajerji nosijo čelado

V podaljšanem bivanju sem učencem petega razreda podal navodila za izdelavo stripa: naslov stripa, dolžino stripa in potek izdelave. Njihova naloga je bila, da si glede na podan naslov izmislijo vsebino stripa. Z učiteljico sva nato učencem pomagala, prenesti samo zgodbo na papir v obliki stripa. Ker je bilo za izdelavo celotnega stripa v šoli premalo časa, so strip dokončali doma.

Naslednji dan smo vse zgodbe prebrali in glede na kriterije uspešnosti izbrali vsebinsko in izvedbeno najboljši strip. Izbrali smo strip učenca Grega. Njegovo zgodbo smo potem skupaj še malo spremenili in jo dodelali. Sledilo je fotografiranje posameznih delov zgodbe v stripu. Učenci so bili nad tem zelo navdušeni in so se pri tem tudi zelo zabavali. Pri fotografiranju nam je pomagal računalničar naše šole. Sam sem nato slike obdelal v brezplačnem programu Comix Art. Nato pa smo dodali še napise v oblačkih. Slike smi nato prenesli v Microsoft Word, jih uskladili ter nato še izvozili v Pdf formatu.

Strip sem razdelil učencem petega razreda, ter dal en izvod v knjižnico naše šole za bralno popestritev tudi drugih učencev.

  1. Snemanje in izdelava promocijskega videa Tudi na kolesu brez telefona prosim.

Pri izdelavi videa je sodelovalo vseh šest učencev petega razreda, ki so opravljali kolesarski izpit. Skupaj smo se dogovorili kakšna bo vsebina videa, zapisali scenerij filma in na kratko napisali posamezne kadre, ki smo jih želeli posneti za izdelavo videa. Učenec, ki je nastopal v glavni vlogi, je bil naključno izbran. Snemali smo s telefonom. Pri vožnji s kolesom smo za snemanje uporabili nasilnik za telefon, s katerim smo ga fiksirali na krmilo kolesa. Snemanje je potekalo v okolici šole, na neprometni cesti. Po končanem snemanju sem posnete kadre združil, jih računalniško obdelal, dodal zvoke ter podnaslove. Promocijski video je bil kasneje prikazan še na učiteljskem zboru in v jedilnici šole vsem učencem naše šole. Nad izdelanim videom so bili zelo navdušeni.

INTERVJU: KAJ PRAVI POLICIST? 

Na začetku intervjuja smo policistki Lidiji Nemec predstavili sam projekt. Prikazali smo ji film in strip, ki sta nastala v okviru projekta. Nad obema izdelkoma je bila zelo navdušena. Zelo je pohvalila idejo in izpostavila da bi bilo dobro da bi naš film in strip videli tudi učenci drugih šol. Prepričana je da takšne akcije bistveno bolj pripomorejo k ozaveščanju varnosti in obenem promociji aktivnega preživljanja prostega časa. Nato je sledil intervju ki so ga pripravili učenci. Vsak učenec je za policistko pripravil dve vprašanji. Vprašanja smo skupaj pregledali in jih po potrebi dopolnili oz. oblikovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju je potekal zelo sproščeno v obliki pogovora. Policistka je bila zelo prijazna in je na vsa vprašanja učencev podrobno in otrokom razumljivo odgovorila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVJU: 

Aljaž: »Ali lahko s kolesarskim izpitom vozimo še kakšno drugo prevozno sredstvo npr. skiro?« 

Policistka Lidija: »Ne. S kolesarskim izpitom lahko vozimo samo kolo. S skiroji in rolerji se ne smemo voziti po cesti. To so posebna prevozna sredstva s katerimi se lahko vozimo po pločniku, ampak pri tem ne smemo ovirati pešcev. Z njimi se lahko vozimo tudi po kolesarski stezi, ampak tudi tu ne smemo ovirati kolesarjev, po igriščih in dvorišču. Obvezna pa je seveda čelada. Električni skiroji in električna kolesa, pa se lahko uporabljajo le od 14. leta naprej.« 

Aljaž: »Zakaj moramo imeti na kolesu tudi prednjo zavoro?« 

Policistka Lidija: »Zakaj mislite da je to potrebno? Prej ste prikazali posnetek zakaj je to pomembno. Ali ste že kdaj poskusili zavirati samo s prednjo zavoro? Hitro lahko padeš. Zato je dobro, da vedno pritisneš obe zavori.« 

Žan B.: »Ali je čelada obvezna za naše starše?« 

Policistka Lidija: »Za starše ne. Je pa zelo priporočljivo in zaželjeno, da jo nosijo tudi oni. Do 18. leta je uporaba kolesarske čelade obvezna, ker če je ne nosite se lahko ob padcu poškodujete, lahko pa dobite tudi kazen.« 

Žan B.: »Ali lahko na kolesu uporabimo čelado za skate?« 

Policistka Lidija: »Načeloma obe ščitita glavo. Koliko vem je skate čelada še bolj zaščitena. Ampak vseeno je kolesarska čelada namenjena za vožnjo s kolesom, čelada za skate pa za vožnjo s skiroji in rolerji. Imamo pa tudi čelade za smučarje in čelade za motoriste.«  

Kevin: »Ko naredimo kolesarski izpit, ali ga moramo imeti vedno s sabo?« 

Policistka Lidija: »Ja. Vedno ga morate imeti s sabo. To je kot en osebni dokument. Policisti vedno preverimo, ali imate s sabo kolesarski izpit. Še posebej takoj za tem ko naredite izpit, ker ste še mlajši in se še ne ve, če imate že narejen izpit ali ne. Na izpitu je tudi vaša slika.«  

Kevin: »Ali se zgodi veliko kolesarskih nesreč in  kakšne so najpogostejše kolesarske nesreče?« 

Policistka Lidija: »Na žalost se zgodi veliko kolesarskih nesreč. Vsako leto se zgodijo. Zdi se mi, da jih je vedno več, ker je tudi vedno več kolesarjev, ker se ljudje zavedajo pomena fizičnega zdravja. Tudi v trgovino se velikokrat peljemo s kolesom. Vse lepo in prav. Vendar vozniki motornih koles in avtov niso dovolj pozorni, pa tudi kolesarji so premalo pozorni in lahko hitro pride do nesreče. Zato pa je dobro imeti čelado na glavi in s tem preprečiti hujše poškodbe in tudi smrt.«  

Alen: »Ali je na kolesu dovoljeno poslušati slušalke?« 

Policistka Lidija: »Ne to pa ni dovoljeno. Zakaj ne? Ker kolesarji ne spremljajo prometa. Z mislimi so nekje drugje. Promet je potrebno tudi poslušati, ne samo gledati. Hitro vas kakšen voznik spregleda, zato morate tudi vi spremljati promet. Morate paziti na svojo varnost v prometu.«  

Alen: »Kaj svetujete mladim kolesarjem?« 

Policistka Lidija: »Kot sem že povedala. Imejte čelade na sebi. Čelade vam ne bodo zmešale frizur, bodo pa vam obvarovale glavo. Bodite pozorni na cesti, spremljajte promet. Rajši trikrat preverite, če se zapeljete čez cesto, vedno dobro poglejte nazaj, nakažite spremembo smeri vožnje z roko … Tako kot ste se vi že naučili. Tudi ko boste imeli narejen kolesarski izpit, upoštevajte ta pravila, ne samo na izpitu ampak tudi pozneje. Ko vi nakažete smer z roko vas udeleženci v prometu hitreje opazijo in vedo kaj boste naredili.« 

Žan H.: »Kakšne so najpogostejše napake mladih kolesarjev?« 

Policistka Lidija: »Če malo pobrskam po spominu, so najpogostejše napake, da se vozijo s kolesom z odvezanimi vezalkami na čevljih ali nimajo pravilno nameščenih čelad. Kaj se lahko zgodi, če so vezalke na čevljih odvezane? Lahko se vam zagozdijo in lahko padete. Potem še je velika napaka, da se ne ustavijo pri STOP znaku, ne pogledajo dovolj nazaj ampak samo z glavo malo levo in desno. Sploh na izpitih je tako, da kolesar samo obrne glavo, ne prepriča pa se če za njim res ni avtomobila in je pot varna.«  

Žan H.: »Ali rabiš v megli kakšno posebno opremo?« 

Policistka Lidija: »Da. Dobro je imeti dodatno opremo. Kakšne odsevna telesa, trakove, da se vas čimprej zazna v prometu. Udeleženci vas tako hitreje opazijo. Dobro je tudi, da nosite svetla oblačila. Luči pa so seveda obvezne.«  

Grega: »Ali je za električno kolo dovolj kolesarski izpit, ki ga naredimo v šoli?« 

Policistka Lidija: »Za vožnjo z električnim kolesom morate biti stari 14 let; to pa vi še niste. Torej, kolesarski izpit ni dovolj.« 

Grega: »Ste v svoji karieri ustavili že veliko kolesarjev?« 

Policistka Lidija: »Ja to pa sem. Ker kolesarji v prometu še vedno delajo največ napak. Velikokrat se na primer vozijo v napačno smer. Tudi na kolesarski stezi se velikokrat peljejo v nasprotno smer. Kot veste se morate peljati v smeri puščic. Večkrat imamo tudi kake akcije, kjer nadziramo predvsem kolesarje. Pa tudi kakšno kazen napišemo.« 

 

 

Pogovor smo posneli. Kasneje smo ob ponovnem poslušanju odgovore napisali k vprašanjem. Intervju smo predstavili tudi ostalim učencem šole in jih bomo ob koncu šolskega leta objavili še v šolskem glasilu.