DELOVNO SREČANJE ŽUPANOV OZ. PREDSTAVNIKOV OBČIN UPRAVNE ENOTE LJUTOMER

NA OSNOVNI ŠOLI CVETKA GOLARJA LJUTOMER

V torek, 24. 1. 2017, je na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer potekalo delovno srečanje županov oz. predstavnikov občin Upravne enote Ljutomer. Ljutomersko občino sta zastopali županja mag. Olga Karba in Karmen Lah, kot predstavnik Občine Veržej se je srečanja udeležil Bojan Ferenc, predstavnica Občine Razkrižje pa je bila Nataša Slavič. Župan Občine Križevci mag. Branko Belec se je delovnega srečanja prav tako nameraval udeležiti, a je svojo udeležbo zaradi drugih nujnih obveznosti odpovedal, šoli in njenim dejavnostim pa izrazil podporo.

Na delovnem srečanju je bila najprej predstavljena šola in njene dejavnosti. Poleg programa osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja se na šoli koordinira tudi izvajanje mobilne specialno pedagoške službe za vse vrtce in šole Upravne enote Ljutomer. Poleg specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj so na šoli zaposleni še socialni pedagog, inkluzivni pedagog, logoped in tiflopedagog.

Predstavljeni so bili tudi različni projekti šole, njena vizija in možnosti razvoja. Kot prav posebna oblika povezovanja je bilo prikazano tudi sodelovanje s podjetjem Biro biro, kjer si roko podajata specialna pedagogika in arhitektura; dotrajano učno kuhinjo razširjamo v koncept učnega stanovanja.

Predstavili smo tudi raznolike dejavnosti, s katerimi se vse več povezujemo z bližnjimi vrtci in šolami, z različnimi društvi in posamezniki.

Ker je socialna vključenost eden izmed temeljev kvalitete življenja, smo zelo veseli, da je naša šola vedno bolj vpeta v svoje okolje – inkluzija je namreč tudi to – odprta družba, ki nudi podporo in ustrezne možnosti tudi tistim, ki v svojem življenju potrebujejo nekoliko več prilagoditev.

IMG_9506 IMG_9508      IMG_9512