V petek, 11.9.2020, so imeli učenci od 2. – 9. razreda naravoslovni dan »Mrtvice reke Mure«.

Ob prihodu v šolo so se učenci po razredih z učiteljicami pogovorili o reki Muri in o življenju živali in rastlin ob reki Muri.

Nato smo se odpeljali v Veržej.

Učna pot je bila dolga 4 km in je bila sestavljena iz 12 opazovalnih mest. Pot nas je vodila po obstoječi, krožni sprehajalni poti.

Naša izhodiščna točka je bil ribnik. Ob njem so učenci lahko opazovali poljščine in travnike, kjer je tudi zaščiteno rastišče narcis. Od tu nas je pot vodila k gozdu. Ob vstopu v gozd smo bili pozorni na gozdni rob. V gozdu smo poslušali ptičje petje in opazovali ptice. Najbolj zanimiva jim je bila drevesna žaba. Ogledali smo si skupino starih topolov.

Ob bregovih reke Mure, so značilni murski logi (log trdega in mehkega lesa) – videli smo vrbe, črne topole, črno jelšo, hrast dob, gaber, javor in jesen; V grmovni plasti pa smo videli glog, čremso, črni bezeg in navadno brogovito. Učencem je bilo še  posebej zabavno, ko so lahko »pokali« semena nedotike. Nadaljevali smo po gozdni poti, kjer smo bili opozorjeni na vlogo in odnos človeka do gozda – sušenje gozdov, izsekavanje gozdov … Od tu naprej pa nas je pot vodila do mrtvice reke Mure. Spoznali smo vzroke za nastanek mrtvic. Pri prečkanju mrtvice smo občudovali in spoznali raznolikost rastlinskih vrst – beli lokvanj, rumeni blatnik, vodna leča, streluša v mrtvici in raznolikost živali ob mrtvici – zelena rega, plavček, črna liska, zelenonoga tukalica. Videli smo tudi mejni kamen, ki nakazuje mejo med Prlekijo in Prekmurjem.

Ko smo se vrnili na začetno mesto, nas je že čakal odprt ogenj ob katerem smo si  sami pripravili pravo büjraško jüžino (»pajani« kruh s česnom in zaseko). Mmmmm, je bilo dobro. J

Naučili smo se veliko novega in se imeli lepo.

Pripravila: Sanja Kovačič