Šolsko leto se počasi končuje in v sredo 5. junija je šolska skupnost s pomočjo učiteljev izbirala naj zvezek. Naj zvezek se izbira dvakrat letno, izberemo po enega učenca iz vsakega oddelka. Tokrat so to bili Tita, Sašo, Klara, Nik, Jure in Gregor. Kot se za zmagovalce spodobi, so bili tudi nagrajeni. Vsak naš učenec na šoli zdaj že ve, da Naj zvezek lahko postane le tisti zvezek, ki je najbolj urejen , se v njega piše z nalivnim peresom ali kemičnim svinčnikom, uporablja se barva za naslove, učna snov je prepisana v celoti, učni listi so prilepljeni in v celoti rešeni, naslovnica zvezka je urejena, zvezek je čist, brez ušes, ovit in dosledno se prinaša v šolo. Tokratnim zmagovalcem čestitamo.

Zapisala mentorica Šolske skupnosti Suzana Vaupotič

dav
dav
dav