Splošna knjižnica Ljutomer nam je v okviru dogodkov Izvolite v knjižnico in akcije podarjanja knjig podarila večje število odpisanih otroških slikanic in literature za otroke. Knjige, ki smo jih prejeli v dar od ustanove, so za našo knjižnico velika pridobitev, saj se srečujemo s primanjkljajem pri nabavi knjižničnega gradiva.

 

Podarjene slikanice in knjige za mladino so prišle v prave roke. Naši učenci so se jih neizmerno razveselili, saj vedno radi posegajo po knjigah, ki jih na novo nabavljamo, pa čeprav ni nova izdaja. Tako so si jih že izposodili in pridno berejo. Knjige bomo vključili tudi v projekte spodbujanja bralne kulture na šoli, kot so Bralna značka in Medgeneracijsko branje.

Vida Tivadar, knjižničarka