Pod okriljem podružnične OŠ Cvetka Golarja Ljutomer je 18. maja 2021 potekalo predavanje Izzivi zgodnje obravnave – priporočila iz prakse – povabilo je bilo posredovano vrtcem in šolam iz območja UE Ljutomer. Na videokonferenčni povezavi se je zbralo kar 108 slušateljev, kar priča o pomenu izbrane teme v sodobni vzgojno izobraževalni praksi. Zakon o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami iz leta 2019 prinaša kar nekaj sprememb, precej jih že dobro deluje v praksi. Zakon poudarja pomembne smernice zgodnje obravnave – le ta naj bi v čim večji meri potekala v otrokovem lokalnem, domačem okolju, hkrati pa je poudarjen vidik podpore, opolnomočenja in hkrati razbremenitve družine.

Predavanje so izvedle strokovne delavke podružnične šole – specialne pedagoginje Alenka Tancoš, Sanja Kovačič in Mateja Štefanec Vaupotič ter logopedinja in surdopedagoginja Klavdija Trstenjak. Poleg pomena zgodnje obravnave so bile predstavljene tudi teme, ki se nanašajo na otrokov zgodnji razvoj ter priporočila specialnega pedagoga in logopeda, ki izhajajo iz prakse. Predstavljene so bile tudi svetovalne urice, ki jih v letu 2021 finančno podpirata tudi občini Ljutomer in Križevci. Slednje na podružnični šoli izvajamo že od leta 2015, dodatno so se okrepile s projektom Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki se je zaključil v preteklem letu.

Vsem slušateljem predavanja se zahvaljujemo za udeležbo, predvsem pa za aktivno in konstruktivno sodelovanje ter vse pozitivne povratne informacije – tako na predavanju kot v vsakodnevni praksi. S povezovanjem, podporo in informiranjem tako soustvarjamo pomembno podporno mrežo lokalnega okolja.